صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيد طاهريان
نام هنرستان شهيد طاهريان
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 9
تلفن 44519581
آدرس تهرانسر بلوار ياس جنب شهرک هواپيمايي*
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O تربیت بدنی

O گرافیک