صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای نظام مافي
نام هنرستان نظام مافي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 9
تلفن 66610659
آدرس سه راه راه شمشيري 20متري شمشيري
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O ساختمان

O ماشین ابزار

O گرافیک