صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای خوارزمي نوين
نام هنرستان خوارزمي نوين
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 9
تلفن 44542518
آدرس تهرانسربلوارنيلوفرغربي چهارراه صدف *
وب سایت http://kharazminovin.parsiblog.com/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O نقشه کشی معماری

O گرافیک