صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيدمصطفي قاسمي
نام هنرستان شهيدمصطفي قاسمي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 9
تلفن 44536699
آدرس شهرک آسمان 65متري فتح *
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری