صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای كيميا
نام هنرستان كيميا
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 9
تلفن 66001618
آدرس خيابان آزادي-خ شهيدنجارزادگان-بن بست پنجم پ35
وب سایت
مدیر
رشته ها