صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيد قدمي
نام هنرستان شهيد قدمي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 10
تلفن 55733434
آدرس اتوبان نواب چهارراه رضايي خيابان بريانک روبروي پارک نور
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O الکتروتکنیک

O الکترونیک