صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای كوثرالنبي
نام هنرستان كوثرالنبي
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 10
تلفن 66365848
آدرس خ رودکي بين کميل و مرتضوي ک درخشان راد پ 2
وب سایت http://kowsarnabi.ir
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O حسابداری