صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای محمد فرح بخش
نام هنرستان محمد فرح بخش
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 10
تلفن 66865453
آدرس خ امام خميني بين جيحون و يادگار روبروي 12 متري دين محمدي
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری