صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيدصدر
نام هنرستان شهيدصدر
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 10
تلفن 66378894
آدرس خ مرتضوی-بین جیحون و کارون
وب سایت http://www.shahidsadr10.ir/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O تربیت کودک