صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای مولوي
نام هنرستان مولوي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 10
تلفن 55701199
آدرس انتهای خ جیحون-خ رنجبر-بن بست بهاران
وب سایت http://honarestanmolavi.blogfa.com/
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک