صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای حديد
نام هنرستان حديد
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 11
تلفن 55400422
آدرس کارگر جنوبی-خ شهید محبوب مجاز - خ آقابالازاده
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O متالورژی

O ماشین ابزار

O مکانیک خودرو