صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای علم و صنعت
نام هنرستان علم و صنعت
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 11
تلفن 55384955
آدرس خيابان وليعصر انتهاي خيابان فرهنگ هنرستان علم و صنعت
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری