صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای آزادگان
نام هنرستان آزادگان
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 1
تلفن 22233124
آدرس خ شريعتي /جنب مترو قیطریه /ک کاراميان
وب سایت http://azadegan-art.sch.ir/
مدیر طیبه مطیع الحق
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک

O پویانمایی

O نقاشی