صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای وليعصر(عج )
نام هنرستان وليعصر(عج )
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 11
تلفن 66926700
آدرس خ آذربايجان بين چهارراه گلشن وباستان هنرستان وليعصر
وب سایت
مدیر
رشته ها O ساختمان