صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای فرزانگان
نام هنرستان فرزانگان
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 11
تلفن 55673127
آدرس خ هلال احمر كوچه يكه تاز هنرستان فرزانگان
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه