صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای فيروزکوهي
نام هنرستان فيروزکوهي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 11
تلفن 66402952
آدرس خ _جمهوري _خ _شيخ هادي _ هنرستان فيروزکوهي
وب سایت http://www.hhf11.ir/
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه