صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای موسيقي پسران تهران
نام هنرستان موسيقي پسران تهران
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 11
تلفن
آدرس خيابان وليعصرچهارراه امام خميني جنب تالارمحراب پ 1067
وب سایت http://tmbs.farhang.gov.ir/fa/home
مدیر
رشته ها O موسیقی