صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای موسيقي دختران تهران
نام هنرستان موسيقي دختران تهران
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 11
تلفن 66727355
آدرس خيابان حافظ بلواراستاد زشهريارروبروي تالاروحدت پلاك 68
وب سایت http://musicschoolg.farhang.gov.ir/fa/home
مدیر
رشته ها O موسیقی