صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای آل ياسين
نام هنرستان آل ياسين
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 12
تلفن 33500500
آدرس خيابان امير کبير سه راه امين حضور خيابان شهيد ديالمه بن بست موحدي
وب سایت
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک

O طراحی و دوخت