صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای فیضیه
نام هنرستان فیضیه
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 1
تلفن 22299070
آدرس میدان قدس/خ باهنر/مقابل کلانتری123
وب سایت
مدیر سید مرتضی موسوی
رشته ها O ساختمان

O الکتروتکنیک

O مکانیک خودرو