صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای فيروزبهرام
نام هنرستان فيروزبهرام
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 12
تلفن 66702101
آدرس خ جمهوري خ ميرزاکوچک خان پ 2
وب سایت http://firoozbahram.ir/Default.aspx?PageId=1
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری