صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای هنرهاي زيباي پسران
نام هنرستان هنرهاي زيباي پسران
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 12
تلفن 77635073
آدرس خ انقلاب پيچ شميران خ نورمحمدي پ 87
وب سایت http://artschool.farhang.gov.ir/fa/home
مدیر
رشته ها O نقاشی

O گرافیک

O نمایش

O سینما