صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای هنرهاي زيباي دختران
نام هنرستان هنرهاي زيباي دختران
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 12
تلفن 77636888
آدرس خ انقلاب پيچ شميران خ شهيد نورمحمدي (تنکابن سابق)ک بصيرالملک
وب سایت http://artsschool.farhang.gov.ir/fa/home
مدیر
رشته ها O نقاشی

O گرافیک

O نمایش

O پویانمایی

O نمایش