صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای امام صادق (ع )
نام هنرستان امام صادق (ع )
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 12
تلفن 33558575
آدرس خ ري پايين تر از ميدان قيام روبروي پارک کوثر پلاک 94
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O الکترونیک

O تاسیسات

O ساختمان

O صنایع چوب

O ماشین ابزار

O مکانیک خودرو

O متالورژی

O چاپ