صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای راهيان قدس
نام هنرستان راهيان قدس
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 12
تلفن 33551040
آدرس خ مصطفي خميني پائين ترازچهارراه 15خرداد
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O مکانیک خودرو

O الکترونیک

O ماشین ابزار