صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای متقین
نام هنرستان متقین
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 12
تلفن 66708028
آدرس خ 30تیر خ سرهنگ سخایی مجتمع متقین
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری

O گرافیک