صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای رفاه
نام هنرستان رفاه
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 12
تلفن 33512433
آدرس خ مجاهیدن اسلام-خ ایران-ک پلور-پ 20
وب سایت http://crf.ir/
مدیر
رشته ها O پویانمایی

O گرافیک