صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهداء
نام هنرستان شهداء
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 12
تلفن 77532908
آدرس ميدان بهارستان _ خ مجاهدين اسلام _ آبسردارپ 310
وب سایت http://shohadaschool.parsiblog.com/
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O الکترونیک