صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای ماندگار صنعتي تهران
نام هنرستان ماندگار صنعتي تهران
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 12
تلفن 66739664
آدرس خ 30 تير مقابل کتابخانه ملي پ 24
وب سایت http://honarestantehran.ir/
مدیر
رشته ها O الکترونیک

O مکانیک خودرو

O ماشین ابزار

O مکاترونیک

O صنایع چوب

O الکتروتکنیک