صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای سلمان فارسي
نام هنرستان سلمان فارسي
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 13
تلفن 77423049
آدرس فلکه آشتياني _بلال حبشي _پايين ترازحافظ_پلاک 43
وب سایت
مدیر
رشته ها