صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای پايگاه انقلاب
نام هنرستان پايگاه انقلاب
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 13
تلفن 77812177
آدرس تهران نو_ايستگاه وحيديه _15متري پنجم (شهيد حصيري)_پلاک 6
وب سایت http://www.p-enghelab.ir/fa/search/tag/%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O الکترونیک

O مکانیک خودرو

O شبکه و نرم افزار رایانه