صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای پويندگان انديشه
نام هنرستان پويندگان انديشه
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 13
تلفن 77425988
آدرس ميدان امامت _پلاک 19
وب سایت https://h-p-a.persianblog.ir/
مدیر
رشته ها