صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای معصوميه
نام هنرستان معصوميه
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 13
تلفن 77170782
آدرس خ دماوند.بزرگراه شهيدعباس دوران.شهرك زينبيه
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O گرافیک