صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای آسيه
نام هنرستان آسيه
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 14
تلفن 33309116
آدرس ميدان چهارصددستگاه _انتهاي خ فارابي _جنب آموزش وپرورش 14
وب سایت http://www.asieh14.ir/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O گرافیک