صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيد طهراني مقدم
نام هنرستان شهيد طهراني مقدم
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 14
تلفن 33217128
آدرس ميدان شهيد کلاهدوز -بزرگراهبسيج -ابتداي بلوار هجرت (سه راه تختي)
وب سایت http://www.stmts.ir/
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O الکترونیک

O ماشین ابزار

O ساختمان