صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای حمزه سيدالشهداء
نام هنرستان حمزه سيدالشهداء
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 14
تلفن 33343967
آدرس خ پيروزي مقابل فروشگاه ارتش خ شهيد بيدهندي ک شهيد سناردک پ 62
وب سایت http://hamzeh-t14.rozblog.com/
مدیر
رشته ها O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه