صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيد مصطفي چمران
نام هنرستان شهيد مصطفي چمران
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 14
تلفن 33335595
آدرس خ 17شهريور جنب ورزشگاه پ 1413
وب سایت http://sch-chamran.blogfa.com/
مدیر
رشته ها O تربیت بدنی