صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای ياران ثقلين
نام هنرستان ياران ثقلين
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 14
تلفن 33141578
آدرس افسريه (15متري چهارم )نبش خ 38پ 432
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری