صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای هاجر
نام هنرستان هاجر
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 2
تلفن 88577647
آدرس شهرک غرب - فاز 2-نبش هرمزان
وب سایت
مدیر خانم موسوي
رشته ها O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه