صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای کوثر
نام هنرستان کوثر
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 15
تلفن 33024949
آدرس 9خ طيب خ شهيدعابديني روبروي اداره تاکسيراني
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه

O طراحی و دوخت

O تربیت کودک