صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيد کاظمي
نام هنرستان شهيد کاظمي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 15
تلفن 33880738
آدرس كيانشهر شهرك جمهوري ورودي7
وب سایت
مدیر
رشته ها O تربیت بدنی