صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای بتول آقامحمدي
نام هنرستان بتول آقامحمدي
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 15
تلفن 33143637
آدرس والفجرخ هنرستان خ شهيدمحمدي
وب سایت http://aghamohamadi.ir/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O نقشه کشی معماری

O گرافیک