صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای نيايش
نام هنرستان نيايش
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 2
تلفن 88247988
آدرس گيشا خيابان ناظريان قمي خيابان هفدهم
وب سایت
مدیر خانم محمودي
رشته ها O گرافیک

O نقشه کشی معماری

O نقاشی