صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای توحید
نام هنرستان توحید
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 15
تلفن 33658321
آدرس خ خاوران خ عباس کاشي ک مطهري
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری