صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای اميركبير
نام هنرستان اميركبير
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 16
تلفن 55010530
آدرس نازي اباد بازار دوم جنب پارک17شهريور خيابان دولت آبادي پلاک1
وب سایت http://amirkabir-kh.ir/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O ماشین ابزار