صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای توسعه صنعت
نام هنرستان توسعه صنعت
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 16
تلفن 55308677
آدرس خ شهيد رجايي ـ سه راه علي آباد ـ خ همداني ـ ك باقري ـ پ3
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری