صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای زينبيه
نام هنرستان زينبيه
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 16
تلفن 55331794
آدرس خ شهيد رجايي-علي آبادجنوبي بلوارشهيددستواره جنب مترو علي آباد ک مدرسه
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O گرافیک