صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيد فولادوند
نام هنرستان شهيد فولادوند
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 16
تلفن 55061166
آدرس خيابان شهيدرجائي سه راه علي آبادخ ابريشم خ شهيدهمداني خ شهيد سمندر- پلاك 2
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O الکترونیک

O ساختمان