صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای گل ياس
نام هنرستان گل ياس
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 16
تلفن 55646800
آدرس جواديه 10متري اول چهارراه صالح نياکوچه شهيدثاني پلاک 6
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری

O تربیت بدنی

O شبکه و نرم افزار رایانه