صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای امام جواد (ع)
نام هنرستان امام جواد (ع)
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 17
تلفن 55824020
آدرس خ زمزم ک ش فيروزي پ 12ث 26466_24451/3
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری